تولید و طراحی لوازم آموزشی و تجهیــــــز آزمایشگاههای فیزیک
 
   
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
 
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش آینه های کروی
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش طیف سنجی
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش دو شکاف یانگ با لیزر
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش تداخل سنج مایکلسن
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش تداخل سنج فابری پرو
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش دو شکاف یانگ با منبع نور تک رنگ
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش شکست نور
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش اندازه گیری سرعت نور
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش بررسی خواص مختلف فیبر نوری
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش بررسی خواص نور پلاریزه
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش بررسی قطبش نور (قانون مالوس)
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش پلاریمتری
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش تفرق با توری پراش
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش مشاهده تفرق فرانهوفر از تک شکاف
آزمایشگاه فیزیک اپتیک
آزمایش آینه لوید
   
   
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت اکسین ارم شیراز می باشد.