تولید و طراحی لوازم آموزشی و تجهیــــــز آزمایشگاههای فیزیک
 
   
تجهیزات متفرقه
 
تجهیزات متفرقه
منبع3003
تجهیزات متفرقه
ترازوی سه اهرمی یک کفه ای
تجهیزات متفرقه
جعبه وزنه شیاردار 1کیلویی
تجهیزات متفرقه
دیاپازون
تجهیزات متفرقه
رئوستا
تجهیزات متفرقه
کفه وزنه
تجهیزات متفرقه
منبع تغذیه متناوب سلکتوری
تجهیزات متفرقه
کلید مورس
تجهیزات متفرقه
منبع تغذیه تک 0-30ولت 3آمپر
تجهیزات متفرقه
دستگاه تجزیه آب به روش الکتریکی
تجهیزات متفرقه
اسفرو متر
تجهیزات متفرقه
منبع تغذیه متغیرdc
تجهیزات متفرقه
منبع تغذیه متغیرAC
تجهیزات متفرقه
جعبه وزنه شیار دار 14تایی
تجهیزات متفرقه
خط کش شاخص دار
تجهیزات متفرقه
ترمومتر دیجیتال 4 پرابه
تجهیزات متفرقه
تایمر دیجیتال2سنسوره
تجهیزات متفرقه
دستگاه بن ماری دیجیتال
     
   
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت اکسین ارم شیراز می باشد.