ترمومتر دیجیتال 4 پرابه

نام تجهیزات

ترمومتر دیجیتال 4 پرابه

 
مشخصات فنی 

1-دقت اندازه گیری دما0.1درجه
2-قابلیت اتصال 4پراب دماسنج برای اندازه گیری دمای 4نقطه مختلف
3- امکان ذخیره اطلاعات در حافظه داخلی دستگاه
4- قابل استفاده در آزمایشگاه فیزیک حرارت