تولید و طراحی لوازم آموزشی و تجهیــــــز آزمایشگاههای فیزیک
 
   
آزمایشگاه فیزیک موج
 
آزمایشگاه فیزیک موج
آزمایش تار مرتعش
آزمایشگاه فیزیک موج
بررسی پدیده زنش در دیاپازون
آزمایشگاه فیزیک موج
آزمايش اندازه گيري سرعت صوت در هوا
آزمایشگاه فیزیک موج
آزمایش بررسی امواج ساکن روی سطح آب
   
     
   
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت اکسین ارم شیراز می باشد.