تولید و طراحی لوازم آموزشی و تجهیــــــز آزمایشگاههای فیزیک
 
   
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
 
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
آزمایش پل خازنی
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
آزمایش اندازه گیری مقاومت درونی باطری
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
قوانین کیرشهف
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
آزمایش ضریب گذردهی خلا و ثابت دی الکتریک
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
آزمایش ساخت آمپرمتر و ولتمتر توسط گالوانومتر
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
آزمایش پل تار
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
آزمایش شارژ و دشارژ خازن
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
آزمایش پل وتستون
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
آزمایش بررسی اثر میدان مغناطیسی برسیم حامل جریان
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
آزمایش اندازه گیری مقاومت ویژه
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
آشنایی با اسیلوسکوپ
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
برد آموزشی آشنایی با قطعات الکترونیک
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
مجموعه آزمایش الکتریسیته ساکن
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
قانون اهم
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
آزمایش اندازه گیری ضریب دمایی مقاومت ویژه
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
آزمایش خازنهای سری و موازی
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته
آزمايش مدارهاي تخليه جريانهاي متناوب
 
     
   
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت اکسین ارم شیراز می باشد.