تولید و طراحی لوازم آموزشی و تجهیــــــز آزمایشگاههای فیزیک
 
   
آزمایشگاه فیزیک مدرن
 
آزمایشگاه فیزیک مدرن
آزمایش تابش جسم سیاه
آزمایشگاه فیزیک مدرن
آزمایش اثر هال
آزمایشگاه فیزیک مدرن
آزمایش اثر فوتو الکتریک و ثابت پلانک
آزمایشگاه فیزیک مدرن
آزمایش پدیده زیمن
آزمایشگاه فیزیک مدرن
آزمایش نمایش اشعه ایکس
آزمایشگاه فیزیک مدرن
آزمایش تامسون تعیین نسبت بار به جرم الکترون(em)
آزمایشگاه فیزیک مدرن
آزمایش رزونانس هستهNMR
آزمایشگاه فیزیک مدرن
آزمایش میلیکان
آزمایشگاه فیزیک مدرن
آزمایش فرانک هرتز آرگون
آزمایشگاه فیزیک مدرن
آزمایش بررسی تشدید اسپین الکترون(ESR)
آزمایشگاه فیزیک مدرن
آزمایش اندازه گیری ثابت ریدبرگ
 
     
   
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت اکسین ارم شیراز می باشد.