تولید و طراحی لوازم آموزشی و تجهیــــــز آزمایشگاههای فیزیک
 
   
آزمایشگاه فیزیک مغناطیس
 
آزمایشگاه فیزیک مغناطیس
آزمایش قانون القای فاراده
آزمایشگاه فیزیک مغناطیس
آزمایش ترانسفورماتور الکتریکی
آزمایشگاه فیزیک مغناطیس
آزمایش ترانسفورماتور الکتریکی -ترانس تکی با هسته
آزمایشگاه فیزیک مغناطیس
آزمایش مدارهای بررسی جریانهای متناوب
آزمایشگاه فیزیک مغناطیس
آزمایش قانون لنز
آزمایشگاه فیزیک مغناطیس
آزمایش ترازوی اورستد
آزمایشگاه فیزیک مغناطیس
آزمایش اورستد
   
     
   
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت اکسین ارم شیراز می باشد.