آزمایش ترانسفورماتور الکتریکی -ترانس تکی با هسته

هدف آزمایش

1.مطالعه اصول فیزیكی ترانسفورماتور الكتریكی
2.محاسبه ضرایب تبدیل ترانسفورماتور الکتریکی

 
وسایل آزمایش 

ترانس 300و600و1200دور ،هسته EI ، منبع تغذیه متغییرAC با 7 خروجی ولتاژ ،4 عدد سیم رابط موزی، مقاومت بار جعبه ای10 وات