تایمر دیجیتال2سنسوره

نام تجهیزات

تایمر دیجیتال2سنسوره

 
مشخصات فنی 

1- اندازه گیری زمان با دقت 0.001ثانیه
2- دریافت اطلاعات توسط2عدد سنسور نوری
3-قابل استفاده در آزمایشگاه مکانیک