منبع تغذیه متناوب سلکتوری

نام تجهیزات

منبع تغذیه متناوب سلکتوری

 
مشخصات فنی 

1-جریان خروجی 2آمپر متناوب
2-دارای سلکتور 7حالته تغییر ولتاژ از0-20ولت
3-جهت استفاده در آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته