رئوستا

نام تجهیزات

رئوستا

 
مشخصات فنی 

1-با توان مصرف مختلف (از 400 تا1000وات)
2-مقاومتهای مختلف(20اهمی،45اهمی،70اهمی،100اهمی،1کیلواهمی)
3- دارای روکش محافظ