منبع3003

نام تجهیزات

منبع تغذیه 3003

 
مشخصات فنی 

1-ولتاژ کارکرد 0-30ولت متغیر
2-حد اکثر جریان3آمپر
3- دارای مدار محافظ در برابر اتصال کوتاه
4- دارای آلام صوتی درحالت اتصال کوتاه
5- دارای نمایشگر دیجیتال ولتاژ
6-دارای خروجی 5ولت ثابت2آمپر