آزمایش اسپکتروسکوپی β

هدف آزمایش

1-کالیبراسیون انرژی به وسیله پالسر
2- نسبتهای تبدیل الکترونی

 
وسایل آزمایش 

دستگاه HVMCA مدل NT-126 (جهت استفاده در سیستم طیف سنجی آلفا و بتا)شامل: های ولتاژ مخصوص آشكارسازهای نیمه هادی، امپل‍ی فایر و MCA دو هزار كانال‍ی برای جمع آوری طیف، قابل اتصال به كامپیوتر با پورت USB همراه با نرم افزار جمع آوری و آنالیز طیف،چشمه آزمایشگاهی Po210،Am241،شیلد سربی برای نگهداری چشمه‌های آزمایشگاهی،اطاقك خلا برای اسپكتروسكپی بتا با window نازك.