آزمایش اسپکترومتری آلفا

هدف آزمایش

1- کالیبراسیون انرژی
2- کالیبراسیون انرژی به وسیله دو چشمه آلفا
3- مشخص کردن انرژی یک چشمه مجهول
4 - اکتیویته مطلق چشمه آلفا
5-افت انرژی ذرات باردار ( ذرات آلفا در فویل مس)
6-افت انرژی ذرات باردار ( ذرات آلفا در گاز)

 
وسایل آزمایش 

دستگاه HVMCA مدل NT-126 (جهت استفاده در سیستم طیف سنجی آلفا و بتا)شامل: های ولتاژ مخصوص آشكارسازهای نیمه هادی، امپل‍ی فایر و MCA دو هزار كانال‍ی برای جمع آوری طیف، قابل اتصال به كامپیوتر با پورت USB همراه با نرم افزار جمع آوری و آنالیز طیف،چشمه آزمایشگاهی Po210،Am241،شیلد سربی برای نگهداری چشمه‌های آزمایشگاهی،اطاقك خلا برای اسپكتروسكپی آلفا.