دستگاه نقطه ذوب گیری دیجیتال

هدف آزمایش

1.اندازه گیری دمای ذوب مواد با دقت 0.1درجه سیلسیوس

 
مشخصات فنی دستگاه

1.قابلیت تنظیم دمای کارکرد از0تا450درجه سیلسیوس
2.قابلیت اندازه گیری دمای ذوب تا 450درجه سیلسیوس
3-نوع دستگاه روغنی سیلیکونی
4-قابلیت اندازه گیری دما با دقت 0.1درجه سیلسیوس
5-دارای فن خنک کننده مخزن روغن جهت پایین آوردن سریع دمای مخزن برای اندازه گیری مجدد
6-دارای 10 حافظه داخلی برای ذخیره کردن دمای ذوب نمونه ها
7-اندازه گیری همزمان دمای ذوب 3نمونه
8- دارای قابلیت تغییر آهنگ افزایش دما جهت کنترل و اندازه گیری دقیق دمای ذوب نمونه